Pinjaman Peribadi Swasta Jumlah Tinggi

Pinjaman Peribadi Jumlah Tinggi

Pinjaman boleh dikategorikan sebagai jumlah pinjaman yang besar apabila pelan tersebut menawarkan jumlah pinjaman RM100,000 atau lebih. Pinjaman peribadi dengan jumlah yang tinggi sesuai untuk anda jika anda ingin meminjam sejumlah besar wang. Terdapat juga pelan pinjaman besar yang boleh anda gunakan untuk menyatukan hutang. Tetapi pastikan anda memilih pelan dengan kadar faedah atau kadar keuntungan yang rendah untuk tujuan tersebut.

Apakah Itu Pinjaman Peribadi Jumlah Tinggi

Pinjaman Peribadi Jumlah Tinggi ialah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh institusi kewangan di Malaysia yang membolehkan individu meminjam jumlah wang yang besar, biasanya bermula dari RM100,000 dan boleh mencapai RM400,000 atau lebih. Jenis pinjaman ini sesuai untuk individu yang memerlukan jumlah pembiayaan yang besar untuk pelbagai tujuan seperti renovasi rumah, kos pendidikan, konsolidasi hutang, pelaburan perniagaan, atau perbelanjaan lain yang tinggi. Berbeza dengan beberapa jenis pinjaman lain, pinjaman peribadi dengan jumlah tinggi biasanya tidak dijamin, bermaksud bahawa ia tidak memerlukan sebarang cagaran sebagai jaminan untuk pinjaman tersebut. Walau bagaimanapun, peminjam perlu memenuhi kriteria kelayakan tertentu, seperti skor kredit yang baik, pendapatan stabil, dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman.

 
 

Contoh Pinjaman Peribadi Jumlah Tinggi:

JUMLAH PEMBIAYAAN RM3000 hingga RM200000
TEMPOH PEMBIAYAAN 36 hingga 120 Bulan
KADAR KEUNTUNGAN TAHUNAN 4.99% p.a
SEKTOR PEKERJAAN Kakitangan Kerajaan / Kakitangan GLC
KELAYAKAN GAJI Gaji Kasar RM1500 sebulan atau RM18000 setahun
HAD UMUR 19 hingga 55 Tahun
JUMLAH PEMBIAYAANRM50000 hingga RM200000
TEMPOH PEMBIAYAAN12 hingga 120 Bulan
KADAR KEUNTUNGAN TAHUNAN2.38% p.a
SEKTOR PEKERJAANKakitangan Kerajaan / Kakitangan GLC
KELAYAKAN GAJIGaji Kasar RM2000 sebulan atau RM24000 setahun
HAD UMUR18 hingga 60 Tahun

Semak Kelayakan Pinjaman Peribadi Jumlah Tinggi

Institusi kewangan menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi, dengan ciri dan syarat kelayakan yang berbeza-beza untuk setiap produk dan pelan. Oleh itu, penting untuk memilih pelan yang paling sesuai dengan keperluan dan kelayakan anda. Semua pinjaman dan pembiayaan peribadi yang tersenarai datang dari institusi kewangan seperti bank, koperasi berdaftar, dan kredit komuniti, yang sebelum ini dikenali sebagai pemberi pinjaman wang berlesen. Pastikan anda membuat pilihan yang tepat dan mengisi maklumat dengan betul, agar kami dapat mencadangkan pelan pinjaman peribadi terbaik untuk anda.