Pinjaman Peribadi PPK AKPK Online

Pinjaman Peribadi PPK AKPK

Ada pelan pinjaman peribadi PPK AKPK yang sesuai untuk pemohon di bawah pemantauan. Ia ditawarkan oleh institusi kewangan seperti PPW atau Kredit Komuniti, tetapi tidak terdapat di bank atau koperasi untuk ahli AKPK. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa institusi kewangan yang menawarkan pelan pinjaman peribadi untuk pemohon di bawah pemantauan AKPK. Keputusan akhir adalah tertakluk kepada syarat dan terma yang ditetapkan oleh institusi kewangan.

Apakah Itu Pinjaman Peribadi PPK AKPK

Pinjaman Peribadi PPK AKPK merujuk kepada pelan pinjaman yang disediakan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) untuk membantu individu yang menghadapi masalah kewangan. PPK bermaksud Program Pengurusan Kredit dan pelan pinjaman ini ditawarkan khas kepada peserta program AKPK. Peserta program AKPK biasanya mengalami masalah kredit dan kesukaran untuk memohon pinjaman dari institusi kewangan biasa. Oleh itu, pinjaman peribadi PPK AKPK ditawarkan untuk membantu peserta program AKPK yang sedang dipantau untuk menyelesaikan masalah kewangan mereka. Keputusan pinjaman peribadi PPK AKPK tertakluk kepada syarat dan terma yang ditetapkan oleh AKPK dan pemohon perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan.

 

Contoh Pinjaman Peribadi PPK AKPK:

JUMLAH PEMBIAYAANRM2500 hingga RM150000
TEMPOH PEMBIAYAAN12 hingga 120 Bulan
KADAR KEUNTUNGAN TAHUNAN5.99% p.a hingga 9.99% p.a
SEKTOR PEKERJAANKakitangan Kerajaan / Kakitangan GLC
KELAYAKAN GAJIGaji Kasar RM1500 sebulan atau RM18000 setahun
HAD UMUR20 hingga 58 Tahun
JUMLAH PEMBIAYAANRM2500 hingga RM250000
TEMPOH PEMBIAYAAN12 hingga 120 Bulan
KADAR KEUNTUNGAN TAHUNAN6.99% p.a hingga 9.99% p.a
SEKTOR PEKERJAANKakitangan Kerajaan
KELAYAKAN GAJIGaji Kasar RM1500 sebulan atau RM18000 setahun
HAD UMUR20 hingga 55 Tahun

Semak Kelayakan Pinjaman Peribadi PPK AKPK

Institusi kewangan menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi, dengan ciri dan syarat kelayakan yang berbeza-beza untuk setiap produk dan pelan. Oleh itu, penting untuk memilih pelan yang paling sesuai dengan keperluan dan kelayakan anda. Semua pinjaman dan pembiayaan peribadi yang tersenarai datang dari institusi kewangan seperti bank, koperasi berdaftar, dan kredit komuniti, yang sebelum ini dikenali sebagai pemberi pinjaman wang berlesen. Pastikan anda membuat pilihan yang tepat dan mengisi maklumat dengan betul, agar kami dapat mencadangkan pelan pinjaman peribadi terbaik untuk anda.