Pinjaman Peribadi Konvensional Swasta Berlesen

Pinjaman Peribadi Konvensional

Pinjaman peribadi konvensional sering dibandingkan dengan pinjaman Islam. Sebelum industri kewangan memperkenalkan sistem perbankan Islam, semua produk pinjaman peribadi termasuk dalam kategori perbankan konvensional. Oleh itu, terdapat caj yang dikenakan kepada peminjam seperti kadar faedah dan caj lewat pembayaran. Walau bagaimanapun, caj-cawangan ini tidak lagi memberatkan dan kini menjadi norma yang perlu dipatuhi jika anda ingin memohon pinjaman.

Apakah Itu Pinjaman Peribadi Konvensional

Pinjaman peribadi konvensional merujuk kepada pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh institusi kewangan tradisional seperti bank, koperasi kredit dan pemberi pinjaman wang berlesen. Pinjaman ini tertakluk kepada amalan perbankan konvensional dan termasuk caj-caj yang dikenakan kepada peminjam, seperti kadar faedah dan caj lewat bayar. Berbeza dengan pinjaman Islamik, yang beroperasi berdasarkan prinsip undang-undang syariah, pinjaman peribadi konvensional mengikuti model pembiayaan yang lebih tradisional. Pinjaman peribadi boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, seperti konsolidasi hutang, peningkatan rumah, atau belanja yang tidak dijangka. Kriteria kelayakan bagi pinjaman peribadi konvensional biasanya melibatkan kewajaran kredit, tahap pendapatan, dan faktor-faktor lain yang ditentukan oleh pemberi pinjaman.

 
 

Contoh Pinjaman Peribadi Konvensional:

JUMLAH PEMBIAYAANRM1000 hingga RM20000
TEMPOH PEMBIAYAAN12 hingga 48 Bulan
KADAR KEUNTUNGAN TAHUNAN18% p.a
SEKTOR PEKERJAANKakitangan Kerajaan / Kakitangan GLC
KELAYAKAN GAJIGaji Kasar RM1500 sebulan atau RM18000 setahun
HAD UMUR20 hingga 60 Tahun
JUMLAH PEMBIAYAANRM5000 hingga RM200000
TEMPOH PEMBIAYAAN12 hingga 120 Bulan
KADAR KEUNTUNGAN TAHUNAN4.60% p.a hingga 6.99% p.a
SEKTOR PEKERJAANKakitangan Kerajaan / Kakitangan GLC
KELAYAKAN GAJIGaji Kasar RM1500 sebulan atau RM18000 setahun
HAD UMUR21 hingga 60 Tahun

Semak Kelayakan Pinjaman Peribadi Konvensional

Institusi kewangan menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi, dengan ciri dan syarat kelayakan yang berbeza-beza untuk setiap produk dan pelan. Oleh itu, penting untuk memilih pelan yang paling sesuai dengan keperluan dan kelayakan anda. Semua pinjaman dan pembiayaan peribadi yang tersenarai datang dari institusi kewangan seperti bank, koperasi berdaftar, dan kredit komuniti, yang sebelum ini dikenali sebagai pemberi pinjaman wang berlesen. Pastikan anda membuat pilihan yang tepat dan mengisi maklumat dengan betul, agar kami dapat mencadangkan pelan pinjaman peribadi terbaik untuk anda.